Till innehåll på sidan

Hur påverkar utländska studieavgifter?

Publicerad 2009-01-23

I mars lägger regeringen en proposition, som troligen föreslår studieavgifter för utomeuropeiska studenter på svenska universitet. Hur tror KTH-skolornas internationella handläggare att det påverkar rekryteringen? Finns det risk att de utländska studenterna minskar i antal?

Forsman


Cecilia Forssman, Skolan för elektro- och systemteknik:

- Ja det tror jag. Det gäller särskilt engelskspråkiga studenter. Många kommer tack vare att det är avgiftsfritt. Samtidigt har vi en hög akademisk standard och hög kvalitet vilket gör att vi kan behålla vår attraktion. Men vi måste bli bättre på att informera och kommunicera via webben. Stipendier är en annan förutsättning. Där måste vi skapa nya möjligheter.
- Vi är medvetna om förändringen och arbetar med frågan. Samarbetet med andra utländska universitet kommer att öka och vi skaffar fler avtal om utbyte.

La Verde


Cristina La Verde, Skolan för informations- och kommunikationsteknik:

- Vi måste jobba mer med rekrytering och satsa långsiktigt. I början kommer vi att förlora, men långsiktigt tror jag vi kan få igen studenterna.
- För att vara attraktiva måste vi erbjuda kurser som studenterna vill betala för och som efterfrågas på arbetsmarknaden, men också delta i olika mässor, både inom- och utomlands.
- Vi måste också satsa på rekrytering och kanske minska antalet masterprogram. Stipendier är ett annat sätt att locka hit studenter.

Ljungqvist


Rebecca Ljungkvist, Skolan för industriell teknik och management:

- Det finns en ganska stor risk att studentantalet minskar, speciellt de som kommer från engelsktalande länder, men också de som kommer från Mexico och Sydamerika, om de måste betala för sig.
- Det är inte många skolor på KTH som skulle ha råd med stipendier. Ett annat problem är hur man rekryterar studenter. Jag tror det är viktigt att involvera lärarkåren i detta. Lärarna måste åka ut och skapa kontakter.
- Vi borde titta på hur de gjorde i Danmark. När Danmark införde avgift gick antalet studenter ned första året, men därefter kom de tillbaka som vanligt.


Text: Eva Ekelöf