Professor med känsla för hållbara lösningar

Att jobba på KTH har likheter med att kappsegla, tycker Per Lundqvist, professor i energiteknik och hängiven seglare.
– Snabba beslut och uthållighet behövs i båda fallen, säger han.

Centralt eller lokalt stöd – det är frågan

Balansen mellan centralt och lokalt, överbelastning och otydliga uppdrag. Det är några av de frågor som lyfts i en delrapport om översynen av förvaltning och verksamhetsstöd.
– Arbetsbelastningen på vissa avdelningar är väldigt oroande, konstaterar rektor Sigbritt Karlsson.

Professor vill göra industrin smartare

I nästa vecka invigs KTH:s nya campus i Södertälje. Men redan i höstas var den första professorn, Monica Bellgran, på plats. I tät samverkan med industrin ska hon bygga upp forskning och utbildning inom hållbar produktionsutveckling.

Friare examination inspirerar studenter

Ny kunskap via poddar och broschyrer – istället för traditionella rapporter. Det blev resultatet när en grupp masterstudenter fick välja i vilken form de skulle redovisa sina projektarbeten.

Ny kvalitetsgranskning för KTH

Ett nytt system för att säkra kvaliteten på utbildningen införs vid KTH. Det nya systemet är betydligt mer omfattande än det tidigare.
– Det ställer höga krav på arbetsinsatser, men ger oss också goda möjligheter att fortsatt utveckla utbildningarna, säger Per Berglund, prodekanus.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Forskare vill ha mer inflytande

Forskare och forskningsingenjörer på KTH har gått samman för att förbättra sina villkor.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Ökade jobbchanser för utrikesfödda

Hussam Nabhani jobbar hellre som kemiingenjör än driver kiosk. Han är en av dem som börjat på KTH:s nya program för ingenjörer med utländsk utbildning,

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Häng med in på KTH:s nya campus

Nyligen invigdes KTH:s campus i Södertälje. Vi fick en guidning i lokalerna som på sikt ska hysa 1200 studenter. Följ med på rundturen i ett bildspel.

Till sidans topp