Med kameran som verktyg för forskning

Jacob von Heland och Henrik Ernstson är filmande forskare. De har undersökt frågor om ras, natur och kunskapspolitik i Kapstaden, Sydafrika.

Ny organisation för KTH:s verksamhetsstöd

Nu är beslutet taget. Vid årsskiftet påbörjas en omorganisation av KTH:s förvaltning i syfte att forma ett tydligt KTH-gemensamt verksamhetsstöd. Förändringarna genomförs i två steg med början på den centrala förvaltningen.

Efterlängtad flytt till nya lokaler

Efter flera år i slitna lokaler med trånga utrymmen har Jelena Elfving, lokalvårdare och skyddsombud, tillsammans med kollegor flyttat in i nyrenoverade arbetslokaler på campus.
– Det känns så skönt och betyder mycket för oss, säger hon.

Praktik som ger nyanlända jobb

Monica Bellgran, professor vid KTH Södertälje, behövde någon som kunde göra en industristudie. Bassel Nadim ville komma in i det svenska arbetslivet. Praktikprojektet Jobbsprånget gjorde att de möttes.

”Kvinnor behöver få mer inflytande”

Programmet Genus- och Förändringsledning utbildar ledare som kan stärka KTH:s jämställdhetsarbete. Det behöver inte innebära att starta stora projekt. Förändringar i vardagen kan vara en minst lika angelägen, påpekar Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Rätt föräldrar bäddar för framgång

Hälften av dem som börjar en civilingenjörsutbildning hoppar av. Fler skulle lyckas med studierna om de förstod koderna för hur man pluggar.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Han tar över taktpinnen på KTH

Mats Janhagen vill bjuda på massor av konserter som Director Musices vid KTH.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Studentkåren: satsa mer på pedagogiken

Emma Ingo, kårordförande, anser att pedagogiska meriter är i skymundan när lärare anställs eller befordras. (Foto: Marc Femenia)

Till sidans topp