Kommunikatör som bygger broar

Brobyggare mellan akademi och näringsliv. Skrivande människa med starkt samhällsengagemang. Sofia Tatsis är kommunikatör på KTH Näringslivssamverkan och skriver på en roman.

Ny organisation för KTH:s verksamhetsstöd

Nu är beslutet taget. Vid årsskiftet påbörjas en omorganisation av KTH:s förvaltning i syfte att forma ett tydligt KTH-gemensamt verksamhetsstöd. Förändringarna genomförs i två steg med början på den centrala förvaltningen.

Mjukvaruforskare vill se mer öppenhet

Nyligen invigdes Castor, ett forsknings-centrum för mjukvaru-utveckling vid KTH. Föreståndaren Benoit Baudry vill se ett ökat utbyte mellan forskare och företag. Han hoppas att forskning inom mjukvaruteknik baserad på öppen källkod kan spridas till industriella produktionsmiljöer.

”Kvinnor behöver få mer inflytande”

Programmet Genus- och Förändringsledning utbildar ledare som kan stärka KTH:s jämställdhetsarbete. Det behöver inte innebära att starta stora projekt. Förändringar i vardagen kan vara en minst lika angelägen, påpekar Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund.

Forskarna på slottet

Stadspromenad i Sigtuna, en titt i Skokloster slotts vapenförråd och så en fika på det. KTH Relocation ordnar utflykter för att få dem som är nya i Sverige och på KTH att trivas.
– Vissa är här några månader, andra stannar permanent. Det signifikanta är att de ofta är ganska ensamma, säger ansvarige Lotta Rosenfeldt.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Han tar över taktpinnen på KTH

Mats Janhagen vill bjuda på massor av konserter som Director Musices vid KTH.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Studentkåren: satsa mer på pedagogiken

Emma Ingo, kårordförande, anser att pedagogiska meriter är i skymundan när lärare anställs eller befordras. (Foto: Marc Femenia)

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Malvina visar vägen

Namnbytet till Malvinas väg på den kritiserade gatan på KTH:s campus firades med bubbel, tal och prinsessbakelser vid en invigningsceremoni.

Till sidans topp