Journalist med uppdrag forskare

I tusentals artiklar och i nästan två decennier har redaktören och reportern Christer Gummeson skildrat allt från forskarnas vardag och villkor till de senaste rankingsiffrorna i personaltidningen Campi. Nu läggs tidningen ner.

Laganda lyfter forskningen

Lagarbete, spetsforskning och tvärvetenskap. Det är grundbultar i KTH:s forskningsverksamhet och avgörande för dess goda rykte. enligt Annika Stensson Trigell, vicerektor för forskning på KTH.

Efterlängtad flytt till nya lokaler

Efter flera år i slitna lokaler med trånga utrymmen har Jelena Elfving, lokalvårdare och skyddsombud, tillsammans med kollegor flyttat in i nyrenoverade arbetslokaler på campus.
– Det känns så skönt och betyder mycket för oss, säger hon.

Han blev professor – trots allt

För 16 år sedan uttryckte dåvarande lektorn Henrik Artman stark skepsis mot att göra akademisk karriär, ”under rådande förhållanden”.
Trots det har han blivit både docent, professor och avdelningschef.

Professor prisas för genusperspektiv

Årets mottagare av KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris är professor Marianne Ekman Rising. Själv vill hon uppmärksamma kollegor som arbetar med frågorna i vardagen.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Rätt föräldrar bäddar för framgång

Hälften av dem som börjar en civilingenjörsutbildning hoppar av. Fler skulle lyckas med studierna om de förstod koderna för hur man pluggar.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Han tar över taktpinnen på KTH

Mats Janhagen vill bjuda på massor av konserter som Director Musices vid KTH.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Studentkåren: satsa mer på pedagogiken

Emma Ingo, kårordförande, anser att pedagogiska meriter är i skymundan när lärare anställs eller befordras. (Foto: Marc Femenia)

Till sidans topp