Skärpta krav på hantering av persondata

Tydligare, enhetligare och mer transparent. Den nya dataskyddsförordningen innebär skärpta och delvis nya krav på hanteringen av personuppgifter.
På KTH pågår nu arbetet med att anpassa och förstärka befintliga system. En webbutbildning ska också ge KTH:s personal verktyg för att hantera de nya reglerna.

Forskare mobiliserar för hållbar mat

Ett nybildat nätverk, KTH Food Network, vill öka och samla intresset för hållbar mat på KTH. Forskare, studenter och restauranger på campus ska engageras, i syfte att minska matens miljöpåverkan.
– Det vore fint om KTH:s campus kan bli en plats där vi bara äter hållbara måltider, säger Rebecka Milestad, en av initiativtagarna till nätverket.

Praktiska råd för lektioner online

Allt fler lärare lägger upp filmade föreläsningar på nätet. Men hur ska man tänka för att nå bästa effekt? En ny handbok från KTH ger råd.

Mer basanslag ger bäst forskning

Söka medel i konkurrens eller basfinansiering – vilket system leder till den bästa forskningen? En studie från KTH vänder upp och ned på invanda föreställningar.

Första steget mot självkörande campusbuss

Självkörande minibussar som drivs av energi från passagerarna – är det så studenter och medarbetare kommer att ta sig fram på campus om några år? Förslaget vann en tävling om hållbara transportlösningar på KTH.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Fokus på hållbara lösningar för Afrika

KTH:s Global Development Hub ger chansen att samarbeta med universitet i Afrika. Anders Rosén, vice föreståndare för GDH, vill få fler lärare och studenter att delta.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Hans kurser går som smör

Stefan Nilsson, som undervisar i datavetenskap, når tusentals intresserade över hela världen med sina öppna kurser på nätet.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Hur är det på jobbet?

Hur är det med trivseln på KTH? Den återkommande medarbetarundersökningen skickas ut i början på april. 

Till sidans topp