Intensivutbildning gav nyanlända jobb

Deltagarna i KTH:s it-utbildning för nyanlända är utexaminerade och redo för arbetsmarknaden som hungrar efter programmerare. Aiham Alkaseer hann inte ens avsluta utbildningen innan han anställdes hos it-konsulten Xlent.

Fler städer åt folket!

Hur ska Sverige få bukt med bostadsbristen? Nya städer. Det är lösningen enligt forskare vid KTH, ett förslag som får stöd på regeringsnivå.

Fler kvinnor söker sig till elektroteknik

KTH är populärast bland lärosäten med tekniska utbildningar. Några program sticker ut, bland annat civilingenjörsutbildningen i elektroteknik som har fler sökanden än på 15 år och en rekordhög andel kvinnor.

Arkitektritade stugor mitt i stan

Drömmer du om ett eget litet lantställe mitt i stan? På Kungsholmen uppförs nu några kolonistugor med unik design – ritade och byggda av KTH:s arkitekturstudenter.

Framtidens mat odlas i KTH:s växthus

Ett miljöanpassat växthus på campus ska inspirera till en grönare matproduktion. KTH:s forskare vill visa på möjligheter med odling i stadsmiljö. Alger och kryddor är några tänkbara grödor. Och kanske kan insekter stå på lunchmenyn på campus i framtiden.

Forskare övar svenska på lunchen

En timme i veckan då man bara får prata svenska. Det är syftet med KTH:s nya språkkafé för anställda som inte har svenska som modersmål. 

KTH fortsatt högt på QS-ranking

KTH rankas på 29:e plats i världen inom Engineering & Technology i QS World University Rankings. Det är ett avancemang med sju placeringar jämfört med senaste mätningen. Samtidigt tappar KTH placeringar inom ämnesrankingen.

Ny KTH-ordförande vill driva innovativ anda

Ulf Ewaldsson, affärsområdeschef vid Ericsson, är ny styrelseordförande för KTH. Han tror på ett stärkt samverkansarbete och en vidareutvecklad internationalisering.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Klimatfestival vill ingjuta hopp

Den ledande klimatforskaren Thomas Cronin avslutade årets klimatfestival med ett gott råd till åhörarna: ”Tro inte på vad en massa bloggare säger, tro på forskare som mig.”

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Den perfekta doktoranden?

Produktiv och bidrar till tillväxt. Det är bilden av den idealiske doktoranden. Men hur påverkar det forskningen i stort?

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Sabbatsår inspirerade till eftertanke

Som gästforskare i Tübingen kunde Hedvig Kjellström knyta flera nya kontakter till gagn för forskningen inom robotik och maskininlärning. 

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Konsten att utbilda ingenjörer

Vi måste börja fundera på varför så många tjejer väljer att inte bli ingenjörer, säger Arnold Pears, KTH:s första professor i ingenjörsämnets didaktik.

Till sidans topp