It-utbildning för nyanlända igång

Tre månader av stenhårt tempo väntar de 26 nyanlända med akademisk bakgrund som ska snabbutbildas till it-utvecklare. När kursen drog igång på KTH var deltagarnas förväntningar höga.

Jämställt team ska lyfta KTH

Lagbygget kring KTH:s rektor är klart. Tre nya vicerektorer med ansvar för jämställdhet, forskning respektive global utveckling börjar vid årsskiftet.

”KTH:s innovationsarbete i skymundan”

Hur kan ekonomi-professor Pontus Braunerhjelm missa att ta upp KTH:s insatser när han intervjuas om innovation och entreprenörskap inom akademin i KTH Magazine? Det undrar Malin Luuke, kommunikationsansvarig på KTH Innovation, vars verksamhet rankats som en av de bästa i Sverige.

KTH en höjdpunkt för Obama

Barack Obamas favoritresa som president var hans vistelse i Stockholm, då han bland annat besökte KTH. För forskarna som träffade presidenten blev besöket en vändpunkt.

Teknikhistoriker bloggar om nu och då

Nina Wormbs, teknikhistoriker, har börjat blogga för Curie, Vetenskapsrådet tidning. Hon kommer att skriva om både sin egen och andras forskning, i relation till aktuella saker inom politiken eller kulturen.

Ny digital plattform för KTH:s lärare

En ny digital plattform för att hantera kurser och kommunicera med studenter införs vid KTH. Systemet, som heter Canvas, kommer att vara i bruk när vårterminen börjar.

Ändrade resvanor minskar miljöpåverkan

Hur tar du dig till jobbet? Och hur reser du i tjänsten? En undersökning vid KTH ska kartlägga personalens resvanor. Förhoppningen är att minska resandets påverkan på miljön.

Ledarduo vill skapa stabilitet

Arkitekturskolan får delat ledarskap från och med årsskiftet. Helena Mattson blir prefekt och Per Franson prodekan efter Anders Johansson, som lämnar båda posterna.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Språkträning i svenska med extrafart

Doktoranden Tasos Koutoulas är mer än nöjd med KTH:s nya intensivkurs i svenska. Ett stort plus är språkträningen han får genom kontakten med sin study-buddy, Viktoria Halltell.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Studenter nekas uppehållstillstånd

Minst ett 100-tal internationella studenter vid svenska lärosäten har drabbats av försenade uppehållstillstånd under hösten.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Digital omställning kräver mod

Om inte universiteten ökar takten inom den digitala omställningen är risken att it-jättar som Google tar över kunskapsförmedlingen, enligt Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionens ordförande.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Här hittar företag och it-studenter varandra

52 företagsprojekt, 280 studenter, 80 minuter. Tempot är högt när studenterna i mjukvarukonstruktion ska matchas ihop med ett företag för ett halvårs arbete med utvecklingsprojekt.

Till sidans topp