Tänk efter med kroppen

Hur kan vi utforma tekniken för att få bukt med det alltmer utbredda stillasittandet – på jobbet och fritiden? Helena Tobiasson vill att framtidens ingenjörer tänker efter med kroppen.

Diskutera mångfald med Mr Norm

Kan man spela sig fram till ökad kunskap och förståelse för mångfalds-frågor? Det är i alla fall ambitionen med det rykande färska kortspelet Mr Norm, berättar Sissi Rizko.

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

Ett steg närmare Södertälje Science Park

De stora satsningarna i Södertälje som initierades på regeringsnivå börjar ta form. Under en halvdag startades en dialog med Södertälje Science Park som mål.

Miljöguld för ABE-skolans nybyggnad

För första gången får en byggnad på KTH högsta betyg i en miljöcertifiering. Det är ABE-skolans tillbyggnad på Teknikringen som ges betyget guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

”Rankingen ger skev bild av verkligheten”

Universitetsrankingar bör tas med en stor nypa salt. De ger en ganska skev bild av lärosätenas forskning och utbildning. I vissa fall rent missvisande. Det framgår av en nordisk granskning av de mest inflytelserika rankinginstituten.

Nytt fakultetsråd väljs i december

Ett nytt fakultetsråd, inklusive dekanus och prodekanus, ska väljas i december. Valberedningen tar emot förslag på lärare för fakultetsrådet de närmaste veckorna. I mitten av oktober beräknar valberedningen att presentera sitt förslag.

Privata pengar ger djärvare forskning

KTH drar igång en satsning för att få in mera privata medel till forskningen. Kampanjen ”Förädla framtiden” ska öka möjligheterna för en friare och djärvare ansats i fler forskningsprojekt.