Mikael Östling blir KTH:s prorektor

Universitetsstyrelsen har utsett Mikael Östling, professor i fasta tillståndets elektronik, till prorektor på KTH från januari.
– Det känns förstås väldigt hedrande och härligt att det nu är beslutat, säger han.

KTH startar utbildning för nyanlända

KTH ska bygga upp kompletterande utbildningar för personer med utländsk ingenjörsexamen. Syftet är att underlätta för nyanlända att få jobb som motsvarar deras utbildning och kompetens.

KTH mobiliserar för ökad jämställdhet

Hur kan KTH bli en mer genusmedveten organisation? En plan ska tas fram för att inkludera jämställdhetsperspektivet i alla beslut och processer.
.

Nytänkande pedagogik i renoverat labb

Nu flyttar byggteknik och design från Haninge till helrenoverade lokaler på Teknikringen. I flytten har de med sig en praktiskt inriktad pedagogik byggd kring avancerad användning av datorer och AV-teknik.

Lustfyllt lärande rustar för framtiden

Jakob Kuttenkeuler undervisar i farkostteknik, men vill ge studenterna färdigheter att lösa problem inom många ingenjörsområden. Hör honom berätta om pedagogik som entusiasmerar.

”Alla har ett ansvar för helheten”

Nej, det räcker inte med att sköta sitt och strunta i andras. KTH:s uppdaterade personalpolicy betonar alla medarbetares ansvar för att bidra till en bra, inkluderande arbetsmiljö och till organisationens möjlighet att nå visioner och mål.

Könsneutral kurs gjorde susen

Fler studenter klarade en introduktionskurs i programmering – sedan den bland annat klätts om i ett könsneutralt språk. Forskarna bakom förändringen vill nu pröva att stöpa om även andra kurser på KTH.

Forskarfestival för folket

Hur många citroner behövs det för att driva en lastbil? Och hur kan allmänheten hjälpa forskningen genom dataspel? Det var några av de frågor som besökarna på vetenskapsfestivalen ForskarFredag kunde få svar på.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Även insekter får rum på campus

Arkitekturstudenter har tagit fram förslag på hur KTH kan ge rum åt småkrypen och samtidigt bidra till biologisk mångfald i staden.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Hur trivs du på KTH?

Vad gör att du vill gå till jobbet om dagarna? Vi frågade KTH:s personal om vad det är som gör susen på arbetsplatsen.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Kvinnors perspektiv höjer kvalitet

Malin Åberg Wennerholm står bakom flera åtgärder som stärkt arkitekturutbildningen på KTH. Nu får hon årets jämställdhets- och mångfaldspris för sina insatser.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Gott rykte lockar masterstudenter

Alltfler internationella studenter söker sig till KTH. Inom arkitektur och samhällsbyggnad har dubbelt så många avgiftsskyldiga utomeuropeiska studenter antagits till hösten.

Till sidans topp