Med känsla för energisnålare liv

Vill du få dig en tankeställare och brottas med dina egna invanda miljömönster och tankegångar? Ta en tur till KTH Entré och se på utställningen Sensing Energy.

Rektorskandidat presenteras i mars

Rekryterings-processen för nästa rektor är inne på slutspurten. Om två veckor offentliggörs en kandidat, ett par veckor därefter anordnas en presentation för personal och studenter, berättar Börje Ekholm, nomineringskommitténs ordförande.

Uthållig kämpe för ledarskapsfrågor

Ann-Sofie Henriksson, enhetschef, har nominerats till priset som Årets ledarutvecklare av tidningen Chef.
- Det är en utmaning att lyfta ledarskapskompetens i en miljö där vetenskapliga meriter tenderar att väga tyngst, säger hon.

Möjligheternas möte om flyktingar

Nästan hundra studenter och anställda kom till mötet på Open Lab för att bidra med idéer om hur KTH kan bli bättre på att stötta och fånga upp nyanlända flyktingar. Det var brainstorming på hög nivå.

Högre ambitioner för miljöarbetet

KTH höjer sina ambitioner inom hållbar utveckling. Det gäller såväl smartare energianvändning som utbyggd källsortering och minskade utsläpp vid resor.
De nya hållbarhetsmålen sträcker sig till och med år 2020, omfattar fler områden och siktar högre jämfört med tidigare, enligt Birgitta Westin, miljöchef.

Utan språket stannar KTH

Språkkvaliteten brister i många texter som produceras av KTH. Samtidigt saknar personalen stöd och anvisningar för hur de ska hantera språket både när det gäller svenskt och engelskt material.

KTH drar igång öppna kurser på nätet

Startskottet har gått för KTH att producera öppna globala nätkurser, så kallade MOOC:ar, massive open online courses. Intresserade lärare uppmanas att bidra med innehåll för en världsomspännande marknad.

”Nu får jag höra mer om vad folk tycker”

Hur lyckas man som ledare på ett lärosäte? Sophia Hober, tidigare dekanus, fick nyligen KTH:s pris för akademiskt ledarskap. Hör henne berätta om sin syn på ledarrollen.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Flest betalstudenter på KTH

Alltfler betalande studenter söker sig till KTH – en effekt av ett mer utvecklat rekryteringsarbete, enligt prorektor.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Arkitekter som stöder flyktingar

Arkitekturstudenterna Maja Hedvall och Aron Heineman har arbetat som volontärer för flyktingmottagande på den grekiska ön Lesbos.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

KTH-forskningen som fick störst genomslag

Forskning från KTH publicerad i Science fick starkt genomslag i världens vetenskapliga tidskrifter förra året. 

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Med bergfast tilltro till studenterna

För årets lärare, Carl Henrik Ek, är undervisning ingen enmansföreställning.

Till sidans topp