Flest betalstudenter på KTH

Söktrycket från internationella studenter fortsätter att öka – över hela landet. Enligt senaste siffrorna toppar KTH statistiken med flest betalande masterstudenter.

Rektorskandidat presenteras i mars

Rekryterings-processen för nästa rektor är inne på slutspurten. Om två veckor offentliggörs en kandidat, ett par veckor därefter anordnas en presentation för personal och studenter, berättar Börje Ekholm, nomineringskommitténs ordförande.

Uthållig kämpe för ledarskapsfrågor

Ann-Sofie Henriksson, enhetschef, har nominerats till priset som Årets ledarutvecklare av tidningen Chef.
- Det är en utmaning att lyfta ledarskapskompetens i en miljö där vetenskapliga meriter tenderar att väga tyngst, säger hon.

Möjligheternas möte om flyktingar

Nästan hundra studenter och anställda kom till mötet på Open Lab för att bidra med idéer om hur KTH kan bli bättre på att stötta och fånga upp nyanlända flyktingar. Det var brainstorming på hög nivå.

”Vi måste prata om vårt resande”

Klimatforskare hör till dem som flyger allra mest och därmed bidrar till klimatförändringar. Det är ett trovärdighetsproblem som måste debatteras mer, enligt ett forskningsprojekt vid KTH.
– Som forskare behöver man fundera över om alla resor man gör verkligen är nödvändiga.

Utan språket stannar KTH

Språkkvaliteten brister i många texter som produceras av KTH. Samtidigt saknar personalen stöd och anvisningar för hur de ska hantera språket både när det gäller svenskt och engelskt material.

KTH drar igång öppna kurser på nätet

Startskottet har gått för KTH att producera öppna globala nätkurser, så kallade MOOC:ar, massive open online courses. Intresserade lärare uppmanas att bidra med innehåll för en världsomspännande marknad.

”Nu får jag höra mer om vad folk tycker”

Hur lyckas man som ledare på ett lärosäte? Sophia Hober, tidigare dekanus, fick nyligen KTH:s pris för akademiskt ledarskap. Hör henne berätta om sin syn på ledarrollen.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Arkitekter som stöder flyktingar

Arkitekturstudenterna Maja Hedvall och Aron Heineman har arbetat som volontärer för flyktingmottagande på den grekiska ön Lesbos.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

KTH-forskningen som fick störst genomslag

Forskning från KTH publicerad i Science fick starkt genomslag i världens vetenskapliga tidskrifter förra året. 

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Med bergfast tilltro till studenterna

För årets lärare, Carl Henrik Ek, är undervisning ingen enmansföreställning.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Student för en vecka gav mersmak

Ralph Morrison undervisar högstadieeleverna Magdalena, Evelyn och Emma i geometri under deras prao-vecka på KTH.

Till sidans topp