Studenter längtar efter mer frihet

Friheten att välja undervisningsform står högt upp på studenternas önskelista. Framtidens utbildningar måste bli mer individanpassade, enligt studentkårens utbildningsansvarige.

Rätt person på rätt plats

Lärarna och forskarna på KTH ska få större inflytande över vilka som ska anställas på den egna avdelningen. Syftet är att se till att det blir rätt person på rätt plats, enligt dekanus Sophia Hober.

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

Forska utomlands med lön från KTH

Det blir lättare för lärare och forskare att arbeta på utländska universitet med full lön från KTH. Ett nytt förslag gör det möjligt att vika ett helt år till enbart forskning.

Miljöguld för ABE-skolans nybyggnad

För första gången får en byggnad på KTH högsta betyg i en miljöcertifiering. Det är ABE-skolans tillbyggnad på Teknikringen som ges betyget guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

”Rankingen ger skev bild av verkligheten”

Universitetsrankingar bör tas med en stor nypa salt. De ger en ganska skev bild av lärosätenas forskning och utbildning. I vissa fall rent missvisande. Det framgår av en nordisk granskning av de mest inflytelserika rankinginstituten.

Nytt fakultetsråd väljs i december

Ett nytt fakultetsråd, inklusive dekanus och prodekanus, ska väljas i december. Valberedningen tar emot förslag på lärare för fakultetsrådet de närmaste veckorna. I mitten av oktober beräknar valberedningen att presentera sitt förslag.

Privata pengar ger djärvare forskning

KTH drar igång en satsning för att få in mera privata medel till forskningen. Kampanjen ”Förädla framtiden” ska öka möjligheterna för en friare och djärvare ansats i fler forskningsprojekt.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Synliga forskare når längre

Peter Sjögårde vet man hur maximerar möjligheterna att sprida sina forskningsresultat.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Elever i hetluften fick mersmak

Naturvetare från Bromma gymnasium redovisar sina projekt för KTH:s mastersstudenter.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Han undervisar mot orättvisan i skolan

Fördomar och ett förlegat synsätt är ett stort hinder för att få flickor i grundskolan att intressera sig för teknit, enligt Per Norström.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

”Måste vi alla hamna på DN debatt?”

Universiteten har vikt ner sig för medias krav på enkla, slagkraftiga berättelser, anser forskaren Josef Pallas.