Promenader i parken gör susen

Friare och djupare samtal. Det blev resultatet när Olle Bälter övergav seminarierummet och tog med sig studenterna ut på promenad runt KTH. Under våren har de diskuterat sig genom nationalstadsparken.

KTH kikar på konsumtionen

Jul är tradition – och konsumtion. Men köplustan och mönstrena förändras. KTH ser vart åt det lackar.

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

”Att lyssna är en bra början”

Kvalitetsfrågorna är viktiga och att KTH ska vara en ”effektiv byråkrati”. Men först vill Katja Grillner lyssna in vilka frågor som är av kritisk betydelse för KTH:s utveckling in i framtiden. Det är hennes syn på uppdraget om hon utses till dekanus.

”Fälla träd – steg i fel riktning”

Ompröva beslutet att fälla kastanjeträdet framför nya entrébyggnaden. Att fortsätta avverka värdefulla träd och minska gröna ytor är i strid mot KTH:s nya Campusplan, skriver Anna-Lena Martin, informatör och Helena Törnkvist, studievägledare, i ett inlägg.
Enligt planeringen ska trädet tas bort på grund av de markförändringar som ska göras i området.

Universitetens frihet i backspegeln

För 20 år sedan slutade staten att detaljreglera svenska lärosäten. Sedan dess har de utvecklats till strategiska marknadsaktörer som månar om sina varumärken. Men hur klarade universiteten av att hantera den nyvunna friheten?

Nytt fakultetsråd väljs i december

Ett nytt fakultetsråd, inklusive dekanus och prodekanus, ska väljas i december. Valberedningen tar emot förslag på lärare för fakultetsrådet de närmaste veckorna. I mitten av oktober beräknar valberedningen att presentera sitt förslag.

Privata pengar ger djärvare forskning

KTH drar igång en satsning för att få in mera privata medel till forskningen. Kampanjen ”Förädla framtiden” ska öka möjligheterna för en friare och djärvare ansats i fler forskningsprojekt.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Han vill höja lärarnas status

Tor Ericson, utvecklingschef på ÅF, anser att universitetslärares insatser får för lite uppmärksamhet.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Gammalt och nytt i egen blandning

Den viktigaste delen i undervisningen är mitt engagemang, säger Martin Viklund, som utsetts till Årets lärare.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Tänk efter med kroppen

Vi får inte glömma bort kroppens behov av rörelse när framtidens teknik ska designas, säger Helena Tobiasson.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

”Då blir det schvung i citeringarna”

Det är pengarna som styr hur forskare väljer att publicera i vetenskapliga tidskrifter, enligt Ulf Sandström.