– Vi behöver jobba på att skapa ett faktiskt inkluderande arbetssätt, både i själva arbetet och i de sociala jobbkontakterna, säger Mats Jonsson. (Foto: Marc Femenia)

Lärarna vill komma närmare arbetslivet

De flesta lärarna på KTH vill ha en starkare koppling mellan ingenjörsutbildningen och arbetslivet. Men för att kunna förverkliga det efterfrågar de ett tydligare uppdrag och stöd från ledningen på alla nivåer.

Större ekonomisk trygghet för fakulteten

Lärare och forskare på KTH bör ha en garanterad finansiering för sin tjänst genom de statliga medlen. Det föreslås i en utredning, ledd av vicerektor Gustav Amberg, för att skapa tryggare arbetsvillkor.

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

Kul att få den här möjligheten, säger Henrik Alfredsson om att jobba deltid på Scania närmaste två åren (Foto: Jann Lipka)

Professorn som gick ner på verkstadsgolvet

Efter fyra decennier på KTH tar fysikprofessorn Henrik Alfredsson plats på verkstadsgolvet bland ingenjörerna på Scania. Målet med kunskapsutbytet är ett långsiktigt forskningssamarbete kring energieffektiva motorer.

”Ta vara på mångfalden”

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat.
– Forskning och utbildning är till sin natur väldigt gränsöverskridande och vi behöver alla resurser, säger prorektor Eva Malmström.

Behovet av större frihet för KTH

För dagens universitet gäller det att hantera växande förväntningar på engagemang i samhället och samtidigt värna sin identitet och sin främsta resurs, sina dedikerade medarbetare, enligt organisationsforskaren 
Lars Geschwind.

Solklar laddning för elbilar

Nu kan alla elbilsförare ladda sina fordon med närproducerad el på KTH:s campus. I slutet på mars invigdes innerstadens första solcellsdrivna laddstation.

Rekordmånga pluggar utomlands

Fler KTH-studenter än någonsin pluggade utomlands förra året. Samtidigt har antalet inresande utbytestudenter minskat. Därmed närmar sig KTH målet om ett balanserat studentutbyte

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Han har hjälpt KTH ta plats i världen

Lennart Johanssons arbete har gått hand i hand med KTH:s internationalisering.
Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Näringslivet håller undervisningen aktuell

Så fort man kommer ut till ett företag lär man sig något nytt, säger Håkan Kullvén, som undervisar i industriell ekonomi.
Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Utvärdering skapar förtroendeklyfta

Många lärare upplever kvalitetsbedömningarna av landets ingenjörsutbildnnigar som otillförlitliga, enligt pedagogikforskaren Ola Svärd.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Långsammare undervisning på engelska

Studenterna behöver en annan studieteknik när undervisningen sker på engelska, enligt språkforskaren John Airey.