Mer teori gynnar hållbar utveckling

Hållbar utveckling engagerar både studenter och lärare, och är en viktig profilfråga för KTH. Samtidigt finns det, även bland lärarna, en osäkerhet kring begreppet. Nu föreslås en förstärkning av undervisningen om hållbarhet som teoretiskt begrepp, i en kartläggning som gjorts på Samhällsbyggnad.

Ökat stöd till studenter med Asperger

KTH gör en satsning för bättre villkor för studenter med Aspberger. I samarbete med två partner ska man på djupet kartlägga vilket stöd studenterna behöver för att klara av sin vardag.

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

Hon har utbildat KTH:s personal i 20 år

Lotta Berg har sett intresset för personalutbildning stadigt växa under sin tid på KTH. Inte minst kurserna i ledarskap har engagerat många. Fullbokade kurser och hög närvaro tar hon som ett tecken på att utbildningarna varit framgångsrika. Efter 33 år på KTH går hon i pension. Lyssna på intervjun i Radio Campi.

De vill höja kvaliteten på exjobben

Många gånger blir ingenjörsstudenternas exjobb svårlästa rapporter. I en ny metodhandbok beskriver två lärare hur exjobben både kan bli mer välskrivna och av högre vetenskaplig kvalitet.
- En exjobbare kan hjälpa företaget att tänka utanför den berömda lådan, säger författarna.

Mer användarvänlig vårdteknik

Kristina Groth vill få ut fler tekniska lösningar till vården. En utmaning är att skapa forskningsmiljöer där man kan pröva om nya idéer och prototyper håller måttet. Nyligen blev hon KTH:s 10:e kvinnliga adjungerade professor.

Återhållsamhet på förvaltningen

Skolornas bidrag till förvaltningen på KTH minskar, procentuellt sett. Det medför att universitetsförvaltningens budget inte ökar i samma takt som övriga KTH. Förändringen innebär en återhållsamhet under nästa år, enligt rektor Peter Gudmundson.

Lärare orsakar förvirring i sociala medier

Var tydlig med vilken roll du uppträder i när du kommunicerar med studenter på Facebook. Annars kan det uppstå oklarheter som får negativa konsekvenser. Det menar två forskare som studerat hur lärare kommunicerar med sina studenter i sociala medier.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Toppforskare nekades arbetstillstånd

Två gånger nekades en toppforskare i matematik arbetstillstånd. Nu ändrar Migrationsverket sina riktlinjer så att inte fler lärosäten ska drabbas av samma krångel.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Lärare på nätet – pedagogisk framgång

Fysikläraren Mamo Colarieti-Tostis videoföreläsningar gör studenterna bättre förberedda inför lektionerna.
Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Koll på luftströmmar ger grönare flygtrafik

Philipp Schlatters mål är att bli först i världen att simulera luftströmmarna kring en hel flygplansvinge.
Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Fler citeringar tar KTH till toppen

Redan inom några år skulle KTH kunna höra till världens 25 bästa tekniska universitet, enligt Per-Anders Östlings jämförande analysundersökning.