Med omsorg om lärarnas villkor

Per Berglund vill ge lärarna tryggare arbetsvillkor och helst mindre administrativ börda. Efter en period som prodekanus är han beredd att satsa fyra år till. Nu vill han ro iland de förnyelsearbeten han varit med och dragit igång.

”Nu vet vi våra styrkor och svagheter”

Personalen är engagerad och kunnig. Däremot behöver de administrativa systemen bli bättre anpassade till studenters och lärares vardag. Det är några slutsatser efter utredningen av KTH:s administration, AAE.

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

Klimatproblemen – en fråga om rättvisa

Forskare varnar för att mänskligheten överskridit fyra av nio gränser för hur mycket jorden tål innan vi står inför en drastisk klimatförändring. 
Enbart tekniska lösningar räcker inte för att rädda planeten jorden, enligt den nya forskningen.

”Att lyssna är en bra början”

Kvalitetsfrågorna är viktiga och att KTH ska vara en ”effektiv byråkrati”. Men först vill Katja Grillner lyssna in vilka frågor som är av kritisk betydelse för KTH:s utveckling in i framtiden. Det är hennes syn på uppdraget om hon utses till dekanus.

Universitetens frihet i backspegeln

För 20 år sedan slutade staten att detaljreglera svenska lärosäten. Sedan dess har de utvecklats till strategiska marknadsaktörer som månar om sina varumärken. Men hur klarade universiteten av att hantera den nyvunna friheten?

KTH i EU:s mångmiljardsatsning

KTH är med i två konsortier som får ta del EU:s nya storsatsningar inom innovation och teknik. De båda forskningsområdena – råmaterial och hälsosamt åldrande – får totalt en miljard euro.

Privata pengar ger djärvare forskning

KTH drar igång en satsning för att få in mera privata medel till forskningen. Kampanjen ”Förädla framtiden” ska öka möjligheterna för en friare och djärvare ansats i fler forskningsprojekt.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Han vill höja lärarnas status

Tor Ericson, utvecklingschef på ÅF, anser att universitetslärares insatser får för lite uppmärksamhet.

Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Gammalt och nytt i egen blandning

Den viktigaste delen i undervisningen är mitt engagemang, säger Martin Viklund, som utsetts till Årets lärare.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Tänk efter med kroppen

Vi får inte glömma bort kroppens behov av rörelse när framtidens teknik ska designas, säger Helena Tobiasson.

Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

”Då blir det schvung i citeringarna”

Det är pengarna som styr hur forskare väljer att publicera i vetenskapliga tidskrifter, enligt Ulf Sandström.