– Vi behöver jobba på att skapa ett faktiskt inkluderande arbetssätt, både i själva arbetet och i de sociala jobbkontakterna, säger Mats Jonsson. (Foto: Marc Femenia)

Fler citeringar tar KTH till toppen

Redan inom några år skulle KTH kunna höra till världens 25 bästa tekniska universitet. Men det kräver att forskarna lyckas få in fler artiklar i de mest välrenommerade tidskrifterna. Det framgår av en undersökning som analyserat siffrorna bakom KTH:s rankingresultat.

KTH stiger på miljöranking

KTH har tagit ytterligare ett steg uppåt på listan som rankar miljöarbetet på statliga myndigheter.
– Vi är på rätt väg, säger Birgitta Westin, miljöchef på KTH.
 

Lyssna på Radio Campi

Radio Campi är podd-versionen av Campi. Vi sänder lite längre fördjupade intervjuer med spännande personer på KTH som ett komplement till artiklar i tidningen. 

Kul att få den här möjligheten, säger Henrik Alfredsson om att jobba deltid på Scania närmaste två åren (Foto: Jann Lipka)

Bättre teknikstöd i alla lärosalar

Lärarna använder allt mer tekniskt stöd i sin undervisning. Men standarden på utrustningen släpar efter. Nu satsar KTH för att rusta upp undervisningssalarna med modern AV-teknik som bygger på användarnas behov.

”Ta vara på mångfalden”

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat.
– Forskning och utbildning är till sin natur väldigt gränsöverskridande och vi behöver alla resurser, säger prorektor Eva Malmström.

Behovet av större frihet för KTH

För dagens universitet gäller det att hantera växande förväntningar på engagemang i samhället och samtidigt värna sin identitet och sin främsta resurs, sina dedikerade medarbetare, enligt organisationsforskaren 
Lars Geschwind.

Större ekonomisk trygghet för fakulteten

Lärare och forskare på KTH bör ha en garanterad finansiering för sin tjänst genom de statliga medlen. Det föreslås i en utredning, ledd av vicerektor Gustav Amberg, för att skapa tryggare arbetsvillkor.

Professorn gick ner på verkstadsgolvet

Efter fyra decennier på KTH tar fysikprofessorn Henrik Alfredsson plats på verkstadsgolvet bland ingenjörerna på Scania. Målet med kunskapsutbytet är ett långsiktigt forskningssamarbete kring energieffektiva motorer.

Roine Hammar tar över som säkerhetschef på KTH efter Lena Edvardsson som haft posten i nästan 30 år. (Foto: Christer Gummeson)

Lärarna vill komma närmare arbetslivet

Lärare som har egen erfarenhet utanför akademin är mer intresserade att koppla undervisningen till arbetslivet, enligt Marie Magnells undersökning.

Läraren Fredrik Brunes spelar rollen som fastighetsvärderare i en dramatiserad undervisningsfilm om fastighetsekonomi. (Foto: Christer Gummeson)

Han har hjälpt KTH ta plats i världen

Lennart Johanssons arbete har gått hand i hand med KTH:s internationalisering.
Stefan Hallström är orolig för att de ekonomiska villkoren för ingenjörsutbildningar drabbar kvaliteten på undervisningen. (Foto: Marc Femenia)

Näringslivet håller undervisningen aktuell

Så fort man kommer ut till ett företag lär man sig något nytt, säger Håkan Kullvén, som undervisar i industriell ekonomi.
Lärarna upplever kvalitetsbedömningarna som otillförlitliga, enligt Ola Svärd (Foto: Håkan Lindgren)

Utvärdering skapar förtroendeklyfta

Många lärare upplever kvalitetsbedömningarna av landets ingenjörsutbildnnigar som otillförlitliga, enligt pedagogikforskaren Ola Svärd.